Raads- en Collegevoorstellen

Herken je de rubrieken ‘beslispunten’, ‘beoogd effect’, ‘argumenten’, ‘kanttekeningen’? Dan werkt jullie gemeente al met een heel fijn format. Maar vult iedereen het ook goed in? Zie je veel herhaling? Is de tekst soepel geschreven? Zijn de voorstellen integraal en bestuurlijk sensitief? Kun je het voorstel gemakkelijk scannen?

Of hebben jullie nog geen handig format?
En wil jullie gemeente advies voor de voorstellen? Zijn jullie net gefuseerd en harmoniseren jullie de formats van de voormalige gemeentes?

We denken graag mee…
… over een handige aanpak voor overtuigende voorstellen die uitstekend leesbaar zijn. Ook voor de raad.

Wat kunnen we voor jullie doen?
We hebben veel ervaring met:

  • het ontwikkelen van een nieuw format voor raads- en collegevoorstellen, raadsinformatiebrieven of discussienota’s;
  • het enthousiasmeren van de organisatie voor een nieuwe manier van schrijven;
  • het trainen van medewerkers in het gebruik van het format;
  • het geven van masterclasses voor ervaren beleidsschrijvers;
  • het borgen van de schrijfvaardigheid binnen de organisatie.

Meer weten? Bel Marije Mens voor een afspraak.